If you just made a post, click here to view it.

joseph pv   saljo43@gmail.com
09-23-2014 11:17:32 AM CST

saudi madhyamam paper le chepp enna supliment il anu ee news ariyunnath.ithu poloru avastha mattoru parents num vararuth.nammude nadinte neethi nyaya vyavasthayude oru dhayaneeyatha anu ithil ninnum manasilakunnath.i will pray for him as like ur another son.arokke samaadhanippichalum ath mathiyakilla ee pappaykum mammakkum. so i love u my dear john and anna

OK.Noushad   onoushad8@gmail.com
09-14-2014 3:01:02 AM CST
ബഹുമാനപെട്ട സർ, നിങ്ങളുടെ കുടുബത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു. സർ, നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ദൌത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറരുത്‌. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കറുത്ത കരങ്ങളെ സമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനിയൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇങ്ങിനെ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ സർ മുമ്പോട്ടു വരണം. സാറിനു നഷ്ട്ടമായ മകന് പകരം എന്നെ പോലെയുള്ള ആയിരകണക്കിന് മക്കളുടെ പ്രാര്ത്ഥന സാറിന്റെ കൂടെയുണ്ടാവും. സർ, സത്യം ഒരു നാൾ പുലർന്നു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, അതിനായി പ്രാർഥിക്കാം. By : OK . നൗഷാദ്, കണ്ണൂർ.

P.P.Salim   ppsalim@hotmail.com
09-12-2014 2:56:35 PM CST
Dear John Xavier & Anna John, I read about this sad news years before, while I was in Riyadh.Later on I wanted to call you after hearing the news of Gaziabad court's retrial order.I can understand the gravity of your sorrow and your sufferings.Being an expatriate, I can really understand the difficulty in running a case in India.I was also behind a case for long 9 years and finally lost as my Lawyer did not take appropriate action in time. You are great as parents, as you did not leave your son on half way. Spending 40 lakhs for justice can be done only by a true father and a honest man. I do support your efforts. I visited Yercaud Mont fort school in 1994 for my son's admission and can really understand the effort you took to give an excellent education for your son.If you don't mind, please send me your phone number.Today I read your news in Madhyamam daily and hence this letter. Wish you all success in your fight and our support will be with you, all the time.

B.M.NAZAR,YANBU,SAUDI ARABIA   bmnazer@gmail.com
09-12-2014 5:21:11 AM CST

My heartiest condolence.God will help you to pull out the brutal murders. All keralites will support you.RIP my young brother Justin

Babu   guiltmandi@yahoo.com
09-12-2014 5:16:17 AM CST
Just read the article from Chepp (Madhyamam. I do offer all moral support for the parents to fight for their right to know who was behind the homicide of their only son Justin. I do have suggestion to all other parents. Please do not send your children this university which is famous for such crimes and deaths.

Anon
09-09-2014 12:24:51 PM CST
Indeed sad. My sympathies and condolences. Apparently, The Noida campus has become a hub for such hooliganism not only by the students but by the authorities as well. Some faculty members and martials behave really badly with the students to an extent that it can be categorised as physical assault. Moral policing is existent and no centralised mechanism for any complaint redressal. Keep us updated with the status. maybe we can help!

deepa
07-22-2014 8:03:31 PM CST
So sorry to hear this news. Hope you will get justice soon.. prayers. Deepa

Diny Mathew   dinymathew@gmail.com
03-11-2014 6:13:02 AM CST
Dear John, I can also help you if there is no action till date. Please mail me the current status of the case. I heard this incident earlier and just remind the same last day one of the sister related with you working in Firozpur. Please mail me with all details. I will try my best to help you. With Prayers, Diny Mathew

saumya
03-09-2014 1:03:33 PM CST
its a shock being in amity as a student i never heard of this incident... just saw on Facebook and connected to this website... my prayers are in support for d family.... rest in peace Justin....

Ram   ram@rbsmedia.in
11-07-2013 3:04:31 PM CST
Hi, I am a film director and currently based in Noida where Justin studied. Today I visit this website & got to know about injustice with Justin John & family. Its a harsh reality of education system & should be challenged. I want to ask Justin John father can we make a small film on the whole incident & injustice. Concerns can contact me via email. Thanks!

Action Council
09-28-2013 5:17:58 AM CST
CBI will never probe Amity related complaints. Caged parrots will only speak in Master's voice. Nothing happened with the Red corner notice and arrest warrent issued against Amity owner, Mr. Ashok Kumar Chauhan. He is always protected by the corrupt politicians from various parties. Our Governments will not hesitate to give him a national award. Times of India bags ads worth millions every year from Amity. Where is the media ethics ? We must spread this news through social networks.

Ayar
09-20-2013 11:00:43 AM CST
I noticed the Times of India report was supporting Amity. Times of India (Bennet & Coleman) had at that time a Times Private Treaties program and Amity was one of the members. According to this program any bad news about the customer will be cleaned up by Times of India for creating better image. The culpability of Amity can be proven by inference. CBI should probe all correspondence between Amity and Times of India/ Times Private Treaties / Times Media Net / Bennet & Coleman. Everything must be brought to light.

School Mate
09-02-2013 7:21:15 PM CST
I am Justin's schoolmate. We graduated the same year from 12th. You missed out on many of lifes good days Justin. What you rightly deserved. Graduations, weddings, jobs, kids ..... But I do know that you are having a good time in heaven.Uncle and aunty , I cannot begin to imagine the pain that you have gone through. I pray that our God ease your pain. HE is a just God. Thank you for keeping his memories alive.

Wilson   wilsonmathew@hotmail.com
06-24-2013 3:53:19 AM CST
Many more Justins are yet to come ..!!!!! Indian democracy , it's becoming a joke....and the cause is dirty politics !!!! which neither you or me can stop....made in india !!!

Ankit Choudhary
05-26-2013 8:18:32 AM CST
Maine leya hai admission is bar Amity Noida mai. Dekhta hu kun leeta hai meri ragging. Line se torunga ga saalo ko.

Bhuvanesh.R   bhuvanesh372000@gmail.com
05-14-2013 4:22:20 AM CST
I an a present monfort student myself and i am ver y sorry to hear this news....RIP justin...n wen i take a look at the photos i fell him as myself....May Peace Be with U

N.SUDHAKAR   narayanan_sudhakar@yahoo.com
05-08-2013 7:06:39 AM CST
08/05/2013 - I am a Montfort O.B.A. The worst has happened. I thought Amity was producing scholars, sad that it has been converted to a breeding ground for anti-social elements. Justin needs Justice, if and when it happens please let me know. Surely the culprits must be brought to light & punished. MAY JUSTIN REST IN PEACE IN THE LORD'S BOSSOM.

mona karipel   mkaripel@yahoo.com
04-02-2013 1:36:21 AM CST
my dear justine , i just happened to see thie piece of sad news and i was your teacher in class 8 . i do not know if i was a good teacher for you but your bright eyes and humble demeanour always struck in the middle the hussle and bustle of the school for if i am right our class was real rowdy class with a short tempered teacher like me. i am so sorry to see the demise of a so young soul. in fact with my age i should be closer to the grave than you my dearest . any way you are the most fortunate to be with Jesus.May your soul rest in peace. mona karipel

justin john   justinjohn300@gmail.com
01-07-2013 7:32:08 AM CST

hallo

swaran   swaran87@gmail.com
10-25-2012 3:59:48 AM CST
LET JUSTIN'S SOUL REST IN PEACE. WITH PRAYER N SUPPORT.....

Vishwendra   vnthakur@gmail.com
06-30-2012 2:58:33 AM CST
Hi, This is Vishwendra from Noida itself. I am a journalist by proffession and working as Dy. Editor at one of the oldest newspaper of India 'DAINIK PRABHAT' one of the top newspaper of Uttar Pradesh. I dedicated my life to raise my voice against all such powerful Busimessman, who is actually running the society. I am right now working on the story of my child Justin and decided to publish a series of reports to get ourselves heared. Plaese support me and share the informations whether related with Justin or else any mis-happenning in the society. Regards to all of you. I am doing what I can, requesting all of you to do what you can, but contribute. Regards vnthakur@gmail.com

madhwan
06-21-2012 6:19:14 AM CST
rip brother..:'(

Action Council
05-18-2012 2:56:18 PM CST

Dear Supporters: Some people acting as loyal members have posted fake reports here. Just ignore such cowards. Our fight will continue till the moment, culprits get arrested. Soon we will declare the names of suspected criminals.

anupma singh   anupmasingh38@gmail.com
05-08-2012 5:01:41 AM CST
I am Librarian in amity university lucknow campus Uttar Pradesh.I am also asocial activist and petioner against UP's ex CM mayawati in her involvement in 175 crore Taj corridor scam. for last two months since I appointed Prince Lenin as my lawyer in my case ,prince lenin is the same lawyer on whose petition UP NRHM scam went to CBI amity administration made my life hell since they are well connected with top buearocrats of mayawati regime, on thei behest they asked me to withdraw my lawywer when I refused they treathened me to cut down my salary to less than half, even then I have not changed my lawyer now they have stopped payment of my salary for more than 2 months. It is way of harrasing honest citizens by amity to know more read news articles in all leading news paper of 08.05.2012 ,lucknow edition even they buy media also

Anupam
05-08-2012 4:46:04 AM CST
Its really very sad to know about all these incidents..I myself am an Amity student..I have never known about these before..really very sad

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   NEXT

TTWS